Видео запис на участвалите младежи по проект EYEs в България 🇧🇬

Видео запис на участвалите младежи по проект EYEs в България 🇧🇬

👉

С пожелание за много по-добра, хармонична и успешна 2021 година, Ви представяме видео запис на участвалите младежи по проект EYEs в България с техните мисли и предложения в посока по-чиста околна среда и по-активно участие на младите хора в процеса на местното енергийно планиране!

Вашият коментар

Close Menu