Работна среща – дискусия за участието на младите хора в дейности за опазване на околната среда и промени в климата като част от общинската политика за подобряване на градската среда в Белослав.

Работна среща – дискусия за участието на младите хора в дейности за опазване на околната среда и промени в климата като част от общинската политика за подобряване на градската среда в Белослав.

Група млади хора се срещнаха с част от членовете на консултативния съвет, за да дискутират общинските дейности и мерки за опазване на околната среда и да набележат начини за по-активно участие на младежите в процеса на местното планиране.  За младите хора, активното участие е тясно свързано с приноса и изпълнението на конкретни дейности, които често остават на заден план. По отношение на това, бяха споделени добри практики и реализирани инициативи от съседните общини, като ефективната комуникация стои в основата на доброто сътрудничество между младите хора и общината като институция.

Вашият коментар

Close Menu