Беседа за разделно събиране на пластмасови отпадъци за опазване на околната среда

Беседа за разделно събиране на пластмасови отпадъци за опазване на околната среда

На 14 юли екип на АБЧО проведе информационна беседа с ученици и подрастващи млади хора на възраст 17-18 г. относно ползите от разделното събиране и съхранение на пластмасови опаковки, капачки и шишета за справяне с предизвикателствата на климатичните промени и опазване на околната среда. Младите хора споделиха участията си в подобни дейности, като показаха своята ангажираност към проблемите на природата. Бяха демонстрирани практически указания за разделно съхранение и събиране на битови пластмасови изделия.

Беседата бе част от обучението по дигитални умения, организирано от Института за Младежки Инициативи и Иновации

Младите хора показват желание за активно ангажиране и участие в дейностите за опазване и съхранение на заобикалящата ни среда и затова не остават безучастни в общия стремеж на всички заинтересовани лица към промените в климата.

Вашият коментар

Close Menu