АБЧО ТЪРСИ МНЕНИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТНОСНО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

АБЧО ТЪРСИ МНЕНИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТНОСНО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Асоциация на Българските Черноморски Общини представя онлайн проучване с цел събиране на информация за информираността и нагласите на младите хора относно климатичните промени, опазване на околната среда и изпълнението на местните политики за управление на енергията и климата.

Резултатите от проучването следва да дадат по-детайлна картина за това до каква степен младежите в гр. Варна познават местните документи, дейностите и мерките, изпълнявани от общината в борбата с климатичните промени, ефективно енергийно управление, местни инициативи и мероприятия в посока на устойчивото развитие на Варна.

Електронната анкета е достъпна на адрес:

www.facebook.com/ProjectEYESBulgaria

Дейностите допълват политиката за устойчиво енергийно развитие на община Варна, като тя е и първата община подписала Декларация в подкрепа на Европейската кампания срещу замърсяване от пластмаса.

В подкрепа на това АБЧО продължава изпълнението на проект EYES – Младите хора в процеса на устойчивото енергийно развитие по програма Еразъм+ като в условията на международна пандемия се проведе и онлайн среща на партньорите от България, Испания, Дания, Полша, Италия и Франция.

Предвидено е през следващите месеци да бъдат организирани и срещи с активното участие на младежите, по време на които ще се търсят техните предложения и идеи за активното им включване в дейностите на местната власт за подобряване на климатичната и енергийната ситуация, изпълнението на конкретни дейности и подобряване на местните нормативни документи касаещи устойчивото развитие на района.

Вашият коментар

Close Menu