EYES втора работна среща с ученици от МГ „Д-р Петър Берон“

EYES втора работна среща с ученици от МГ „Д-р Петър Берон“

На 18 декември се проведе втората работна среща с ученици от МГ „Д-р Петър Берон“ , насочена към междуличностната комуникация, стиловете на поведение и участие в местното планиране.

Участниците се запознаха също и с местните планови документи, които общината разработва и прилага по отношение на подобряване на градската среда, местното развитие, енергийната ефективност и климата. Младите хора имаха възможност да анализират себе си, да открият своята индивидуалност, личностни характеристики, които ги мотивират при общуването с други връстници, преподаватели, родители и приятели, и при участието им в различни каузи, дискусии, решаването на проблеми и т.н.

Учениците обсъдиха и възможностите за различни прояви на младите хора, предлагани от организации и институции в град Варна.

Вашият коментар

Close Menu