EYES събра млади хора и преподаватели в актовата зала на Математическа Гимназия „Д-р Петър Берон“, Варна

EYES събра млади хора и преподаватели в актовата зала на Математическа Гимназия „Д-р Петър Берон“, Варна

На 28 ноември 2019г. първата работна среща на младежкия проект EYES събра над 30 младежи между 18 и 27 години и преподаватели от страната в актовата зала на Математическа Гимназия „Д-р Петър Берон“ в гр. Варна.

Темата на срещата бе: „Личностно развитие и стилове на поведение в работна среда“ и бе насочена към овладяване на техники на поведение при общуване в ежедневието.

Участниците се запознаха с основни положения и дефиниции свързани с методите за използване и прилагане на поведенчески персонални стилове в работна среда. Експерти по комуникация и маркетинг предложиха новаторски подходи и примери от практиката в местното предприемачество и ролята на младите хора в изпълнението на местни политики. EYES има за цел да създаде мрежа от младежки екипи в шест пилотни европейски града, сред които е и Варна. Младежките екипи ще работят за подобряване на местната енергийна и екологична среда чрез разработване и представяне на Предложения, които да залегнат в местните планови документи. Помощ и съдействие ще им оказват Консултативни съвети с представители на различни заинтересовани лица, граждански организации, местен бизнес, социални и др. предприемачи. Специална целева група ще са млади безработни, които ще участват в обучения, семинари и работни срещи за подобряване на уменията и капацитета им за активно гражданско участие и присъствие.

Вашият коментар

Close Menu