EYES партньорска среща и международен семинар за Младежките Екипи се проведоха паралелно в Sønderborg

EYES партньорска среща и международен семинар за Младежките Екипи се проведоха паралелно в Sønderborg

В периода 25-26.09.2019г. в град Сондерборг, Дания се проведе поредната работна среща на партньорските организации по проект “EYES: Младите хора в процеса на устойчивото енергийно планиране“, финансиран по Програма Еразъм+.

Паралелно с това се проведе и първата среща на включените по проекта младежи, сформиращи Младежките Екипи от Испания, Италия, Дания, България, Полша и Франция. Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) като национален партньор по проекта, покани за участие в международната среща представител на Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ) от Варна. Международният семинар целеше да представи изменението на климата като глобално предизвикателство, което засяга особено младите поколения, които в момента не участват по никакъв начин в  устойчивото планиране на енергията и климата.

Затова и проект ЕYES възнамерява да приложи и оцени новаторски метод, основан на младежкото участие в процеса на местното енергийно планиране. Към момента във всяка от участващите партньорски страни са сформирани Младежки Екипи, включващи млади хора на възраст 18г. – 29г. с интерес към климатичните промени. Дейностите на проекта са насочени именно към мобилизиране и обучение на  Младежките Екипи, така че в последствие те да подпомагат общините в процеса на местно енергийно планиране.

Г-н Ерик Лаурицен, Кмет на Сондерборг официално приветства присъстващите представители на партньорските организации и младежките екипи. „Община Сондерборг се фокусира не само върху растежа, но и върху околната среда. В момента реализираме редица инфраструктурни проекти, така че да превърнем старата пристанищна промишлена зона в интересна, арт зона с мултикултурен и научен център, за да бъде приятно място за разходка на местните жители и гости на града и в същото време целим да  превърнем общината емитираща нулеви емисии до 2029г.“, сподели Кмета на града.

Всичко това е в резултат от публично-частно партньорство в рамките на „Project Zero“. Концепцията на Project Zero бе презентирана от  Питър Ратие, Ръководител на проекта. Project Zero се основава на енергийна ефективност, съчетана с възобновяема енергия от собствените зелени източници на общината. ProjectZero е визията за създаване на бъдеще на ZEROcarbon за град Сондерборг до 2029 г. въз основа на устойчив растеж и с много нови зелени работни места.

Срещата продължи с идеи за създаване на стратегия за това как младите хора могат да повлияят на политиката в областта на климата. Младите хора бяха мотивирани да представят техните идеи как да повлияят на местните власти, как да мотивират своите връстница да се включат в проектните дейности. Срещата на младежите приключи с изготвяне на кратко видео филмче от младежите, което да се използва за местните социални медии.

Вашият коментар

Close Menu