Декларация за намаляване на вредното въздействие на пластмасовите отпадъци

Декларация за намаляване на вредното въздействие на пластмасовите отпадъци

Официалната церемония по подписването на Декларацията ще се състои по време на Екологичния Форум на EUROCITIES (23-25 октомври 2019, в гр. Осло).
Докато през следващите години производството на пластмаси се очаква да се увеличи, то ООН оценява, че се рециклира само 9% от пластмасата в световен мащаб.
Градовете играят ключова роля не само в събирането и обработавенто на пластмасите, но и в повишаването на обществената осведоменост относно моделите на потребление и за премахване на пластмасите за еднократна употреба.
В тази съвместна инициатива, градовете се приканват да се ангажират значително да намалят вредното въздействие на пластмасовите отпадъци и замърсяването на екосистемите.

В случай, че дадена община желае да подпише Декларацията, може да се свържи с екипа на АБЧО за съдействие до 4 октомври 2019 г.

Можете да се включите в официалната церемония по подписването на Декларацията на 24 октомври 2019 г., в кметството на гр. Осло, Норвегия от 19.30ч.

http://www.ubbsla.org/eurocities/

Вашият коментар

Close Menu