АБЧО стартира процедура за подбор на младежи, желаещи да се включат в безплатни курсове „Агро-професионални умения“

АБЧО стартира процедура за подбор на младежи, желаещи да се включат в безплатни курсове „Агро-професионални умения“

ПОКАНА за участие в безплатни обучителни курсове за нискоквалифицирани младежи до 29 годишна възраст, които не учат и не работят и са изправени пред множество бариери при навлизането на пазара на труда
Желаещите млади хора ще бъдат включени в иновативен обучителен курс за подкрепа на трудовата им интеграция в селскостопанския сектор, посредством насърчаване на пригодността за заетост и предприемачеството.

Включвайки се в дейностите по проекта и преминавайки през специализираните обучителни модули, младежите ще получат:

  • умения, увереност и мотивация за кандидатстване за работа
  • специфични знания за намиране на работа като озеленителни, градинари и растениевъди, аранжори на цветя, работници смесено стопанство, животновъди и други позиции за квалифицирани работници в селското стопанство
  • възможност за включване в младежки обмени в партньорските страни (Словения, Норвегия, Италия, Унгария и Румъния)
  • включване в европейски конкурс за Start-ups
  • стажантски програми в земеделски стопанства/ферми

Повече информация: http://www.ubbsla.org/eneet-cources/

Вашият коментар

Close Menu