EYES стартира с първата партньорска среща в Гренолейс, Испания

EYES стартира с първата партньорска среща в Гренолейс, Испания

На 5 и 6 март в Гренолейс, Испания се проведе първата среща на новостартиралия проект “EYES – Младите хора в процеса на устойчивото енергийно планиране“, финансиран по програма Еразъм+ на ЕК. Проектът е насочен основно към привличане участието на младежите на възраст между 18 и 29г., особено на уязвимите групи в процеса на местното енергийно планиране и създаването на политики. Изменението на климата е глобално предизвикателство, което през следващите години ще засегне най-вече младото поколение, което в момента не участва по никакъв начин в  устойчивото планиране на енергията и климата на местно ниво.

Вашият коментар

Close Menu